МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ1÷9683 від 26 вересня 2012 рокуМіністерству освіти і науки, молоді та спортуАвтономної Республіки Крим,управлінням освіти і науки обласних,Київської та Севастопольськоїміських державних адміністрацій,директорам інститутів …

Особливості вікових криз
Посадові обов’язкиБере участь в організації освітньо-​виховного процесу з метою забез­печення всебічного особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, зміц­нення і захисту їхнього психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруд­нюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, кон­сультування, психопрофілактики, психолого-​педагогічної корекції, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань на­вчання, виховання і розвитку дітей та підлітків. Проводить …

Вимоги до психолого-​педагогічної характеристики учня 1. Прізвище, ім’я та по-​батькові дитинидата народження;склад сім’ї. 2. Відношення батьків до виховання дитинивзаємовідносини у сім’ї 3. Яку школу, клас відвідує дитина (якщо навчався 2 роки у якомусь класі — вказати) 4. Як будуються відносини з дитячим колективом, вчителями. 5. Засвоєння програм загальноосвітньої школи по всім розділам: (докладно описки, засвоєння …