Малый бизнес, создание бизнеса, бизнес идеи

Якщо ви любите те, що робите, ви будете успішним.

Альберт Швейцер

Сучасна школа, школа майбутнього – це висококваліфікований вчитель та інтелектуальний учень, які можуть орієнтуватись в будь-​якій ситуації, самовдосконалюватись. Єфективність початкової освіти пов’язується з реалізацією компетентністного підходу.

З метою підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентністного підходу, розкриття механізму використання інноваційних технологій у професійній діяльності педагогів 19 жовтня на базі Яготинського НВК «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа I-III ст. № 2» відбувся семінар– практикум для вчителів початкових класів з теми: «Від творчого вчителя-​до творчого інтелектуального учня»

DSCF4369

DSCF4363

Педагоги закладів освіти району мали змогу спостерігати на уроках в класах, які працюють за науково-​педагогічним проектом «Інтелект України» (вчителі Форостяна Л.М, Ющенко Н.І.) за використанням активних форм і методів навчання, способами навчальної взаємодії щодо формування ключових, комунікативних компетентностей, інтелектуальним розвитком школярів. Навчання за новітніми технологіями – це творчий пошук, самоствердження та самореалізація вчителя і учня.

DSCF4366

DSCF4361

А урок інформатики (вчитель Рогульчик С.П.) був своєрідною екскурсією у світ формування в учнів важливих життєвих компетенцій. Лише з поширенням інформаційно-​комунікативних технологій навчання має форми особистісно-​орієнтованого, гнучкого динамічного процесу.

DSCF4353

На засіданні розглянуті питання: «Комунікативна самореалізація у контексті світоглядної освіти», «Інтелектуальний розвиток учня початкової школи»

В ході семінару вироблені відповідні рекомендації:

  • спрямувати діяльність вчителя на підвищення ефективності навчально-​виховного процесу на засадах компетентнісного підходу;
  • активізувати роботу щодо використання інноваційних технологій з метою розвитку інтелектуальних здібностей, розвитку ключових і предметних компетентностей;
  • систематично використовувати інформаційні технології для підвищення мотивації навчання та інтересу до знань;
  • спрямувати роботу та використання ефективних методів роботи для підвищення рівня навчальних досягнень учнів.