Малый бизнес, создание бизнеса, бизнес идеи

Сучасний етап розвитку світової цивілізації визначається як перехід від індустріального до інформаційного суспільства, появу якого пов’язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційно-​комунікаційних технологій (ІКТ), які радикально змінюють суспільне життя. Інформаційне суспільство стає наступною стадією розвитку. Його основними ресурсами є інформація і знання. Освіта трансформується з соціального інституту в самостійну систему і є стратегічним ресурсом держави.

100 1666

Сьогодні освітня галузь України переживає процес перезавантаження: вводяться нові Державні стандарти, оновлені програми, підручники. Пріоритетом розвитку освіти стало впровадження сучасних інформаційно-​комунікаційних технологій, які забезпечують удосконалення навчально-​виховного процесу, доступність та ефективність освіти.

На сучасному етапі розвитку освітньої галузі з позиції компетентнісного підходу суттю самоосвіти вчителя суспільних дисциплін стає сформованість знань, умінь і навичок використання наявних у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційно-комп’ютерних комплексів для розв’язання професійних завдань.

В процесі роботи над даним проблемним питанням педагоги нашого району пройшли нелегкий шлях від початкового рівня користувача комп’ютера до пошуку власної системи роботи.

Тому вся система методичної роботи з вчителями сульспільствознавчих предметів в нашому районі спрямована на формування інформаційної культури та інформаційної компетентності вчителів і учнів. Даній проблемі було присвячено засідання районного методичного об’єднання вчителів історії та правознавства, яке відбулося 7 листопада 2013 року на базі Капустинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ». В рамках засідання вчителі району відвідали відкритий урок з правознавства в 9 класі з теми: «Право на освіту», проведений учителем історії та правознавства Капустинського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ДНЗ» Корнієнком О.М. Також обмінялися досвідом з проблем використання інноваційних технологій на уроках історії та правознавства.

100 1661

Учасники районного методичного об’єднання вчителів історії та правознавства також відвідали Краєзнавчий музей села Капустинці.

100 1669

В кінці засідання було прийнято методичні рекомендації. А загальний висновок роботи вчителів – лише завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше розвинути і примножити природні здібності учнів і педагогів, досягти високих результатів навчальної діяльності забезпечити для кожного учня формування і розвиток власного освітнього шляху.