1. Свідоцтво про народження дитини
2. Картка стану здоров’я і розвитку дитини

  • розгорнуті відповіді на п. 17 розділу «Загальні відомості про дитину»;
  • повний опис п. 18 розділу медичних висновків. У цьому розділі кожен лікар завіряє підпис особистою печаткою.
  • розгорнуті дані логопедичного, результати психологічного обстеження та розгорнуту характеристику із загальноосвітнього навчального закладу (з основних навчальних предметів) чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина. Класний керівник (вихователь) завіряє підпис печаткою закладу та вказує дату написання характеристики

3. Амбулаторна медична картка;
4. Якщо дитина тривалий час перебуває на обліку у лікарні або лікувалась у стаціонарі, потрібно мати виписку (епікриз) з установи, де лікувалась дитина;
5. При собі мати попередній витяг з протоколу діагностичного засідання обласної ПМПК. Якщо дитина обстежувалась районною (міською) ПМПК за місцем проживання, додається копія протоколу, оригінал витягу з протоколу діагностичного засідання районною (міською) ПМПК і копію Картки стану здоров’я і розвитку дитини.
6. Обстеження дітей і підлітків здійснюється лише у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють, за заявою батьків в присутності представника закладу освіти, спеціаліста відділу освіти; (паспорт батьків);
7. Зошити з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків.

За детальною інформацією звертатися за телефоном 53333.

Завідувач районної ПМПК Мрачик Наталія Анатоліївна