1. Прізвище, ім’я та по-​батькові дитини

 • дата народження;
 • склад сім’ї.

2. Відношення батьків до виховання дитини

 • взаємовідносини у сім’ї

3. Яку школу, клас відвідує дитина (якщо навчався 2 роки у якомусь класі — вказати)
4. Як будуються відносини з дитячим колективом, вчителями.
5. Засвоєння програм загальноосвітньої школи по всім розділам:

 • (докладно описки, засвоєння математичних знань)
 • прямий та зворотній рахунок;
 • числовий ряд, склад числа, компоненти арифметичних дій;
 • лічильні операції в межах …, з переходом через десяток;
 • розуміння та розв’зування задач в … дії.
 • Описати граматичні здібності дитини, відмітити характер помилок (незнання правил, знання, але невміння їх застосовувати, помилки дисграфічного характеру і т.д.)
 • Відмітити особливості читання (знання букв, уміння зливати у склади, вільно читати, уміння переказувати, розуміння прочитаного та прихованого змісту).
 • Стан словникового запасу, зв’язок мови, звуковимови, фонетичного слуху та т.д.

6. Розвиток уваги, пам’яті, мислення (наочно-​дійове, наочно-​образне, словесно-​логічне). Розвиток сенсорних процесів, моторики (мілкої та загальної).
7. Відношення до доручень, суспільних обов’язків, трудової діяльності.

 • самообслуговування, охайність.

8. Характер дитини, особливості, інтереси.
9. Методи педагогічного впливу на дитину.

Необхідно вказати дату.
Характеристику слід завірити підписом вчителя та печаткою школи.