Загальні положення
Психолого-​медико-​педагогічна консультація Київської області є структурним підрозділом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та функцірнує відповідно до наказу Міністерсва освіти і науки України від 07.07. 2004 року №569/​38 «Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-​медико-​педагогічні консультації» та наказу управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 09.09. 2004 року №292. «Про затвердження Положення про Київську обласну психолого-​медико-​педагогічну консультацію».

ПМПК у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України “Про освіту“, “Про загальну середню освіту“ “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства“, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю“, Основами законодавства про охорону здоров’я актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-​медико-​педагогічні консультації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07. 2004р. № 569/​38, положенням про Київську обласну психолого-​медико-​педагогічну консультацію, затвердженим наказом управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 09.09. 2004 р. № 292, нормативно-​правовими актами Міністерства освіти і науки, розпорядчими документами управління освіти і науки Київської облдержадміністрації.

1. Нормативно-​правове забезпечення.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р №872 Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах »

ПОЛОЖЕННЯ про Київську обласну психолого-​медико-​педагогічну консультацію

Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 р. №623/​61 Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-​медико-​педагогічні консультації

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.01.20111/​934 «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти »

Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 N1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.201059 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми »

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 р. №1153 «Про заходи МОН на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1482-​р “Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 р. №855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 20092012 роки»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. №616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09. 2008 N 866«Про порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини».

Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 24.01.2008 р. №21 «Про організацію навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку».

Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 15.01.2008 р. №05 «Про координацію діяльності обласної, міських і районних психолого-​медико-​педагогічних консультацій».

Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 15.01.2008 р. №03 «Про координацію діяльності шкільних психолого-​медико– педагогічних комісій».