1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ1092008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Закон Україну «Про звернення громадян»

3. Наказ МОН N 952 від 210.2008 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. N 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

4. ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 24 вересня 2008 р. № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»

5. ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 жовтня 2008 р. № 953 «Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу»

6. ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 жовтня 2008 р. № 953 «Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу»

7. ПОСТАНОВА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 14 квітня 1997 р. N 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації