12 січня 2017 року на базі Яготинської загальноосвітньої школи І-​ІІІ ступенів1 відбувся семінар-​практикум вчителів географії «Компетентнісно-​орієнтований підхід до навчання». Організатором заходу була методист РМК Шульга Ю.В. 13 вчителів району взяли участь у практичному семінарі.

Вчителем-​методистом Яготинської ЗОШ1 Шевченко Л.М. було підготовлено доповідь — презентацію “Компетентність як педагогічне явище: суть та види ключових компетентностей”, в якій доповідач акцентувала увагу присутніх, що ключові життєві компетентності є потужним інструментом у руках кожного творчого учителя, який хоче збільшити кількість учнів готових до самостійного життя, які б могли стати повноправними членами суспільства і добитися успіху в мінливому світі.

фото 2

фото 1

Після теоретичної частини семінару, перейшли до її практичної – методу «Коло ідей». Заздалегідь, старший вчитель Яготинського НВК2 Година Р.І. підготувала матеріали по формуванню полікультурних та комунікативних компетентностей, Меркотун Н.М., вчитель Сотниківського НВК отримала завдання «Формування інформаційних та самоосвітній компетентностей», а вчитель Ничипорівського НВК Кругляк А.О. – «Формування соціальних компетентностей». Було створено три групи вчителів, які продумували яким чином можна формувати відповідну компетентність учнів з предмету географія на основі формування інноваційних методів як готовність і здатність застосовувати учнями отримані в школі знання і вміння в життєвих ситуаціях.

фото 3

фото 4

В ході проведення семінару учасники підвищували свій рівень професійної компетентності. Можливість спілкуватися учителів між собою, бажання ділитися своїм досвідом дають семінари-​практикуми вчителів-​географів.

В ході засідання були прийняті наступні рекомендації:

  1. Покласти в основу вивчення географії компетентнісний підхід як найбільш продуктивний та результативний.
  2. Використовувати активні та інтерактивні технології навчання як найбільш дієві у формуванні компетентностей.
  3. Практикувати пізнавальні, творчі задачі, всебічний аналіз проблем, пам’ятаючи, що знає не той, хто переказує, а той, хто використовує на практиці.
  4. Розпочати процес створення учительських блогів.